عمل جراحی ترمیم پارگی رباط صلیبی زانو(َACL) با روش بسته یا آرتروسکوپی زانو درگرگان

پارگی رباط صلیبی زانوACL شایعترین آسیب ورزشی زانو دراستان گلستان وگرگان است . پارگی کامل رباط صلیبی زانو acl نیازبه جراحی دارد.در صورت عدم درمان,اغلب طی 10 سال,آرتروز زودرس زانو ایجاد می شود.

 

بهترین روش جراحی, ترمیم رباط صلیبی زانو (ACL) با روش بسته یا آرتروسکوپی زانواست. درحال حاضرامکانات جراحی آرتروسکوپی زانودرشهرگرگان وجود دارد.چنانچه عمل جراحی ترمیم رباط صلیبی زانو(َacl)با تکنیک های نوین جراحی آرتروسکوپی انجام شود,نتیجه عمل عالی است وبیش از 90 درصد بیماران طی 6 ماه به ورزش حرفه ای باز می گردند.

 

آناتومی رباط صلیبی زانوACL

 

رباط صلیبی قدامی زانو((ACLپایدار کننده اصلی زانو در برابرجابه جایی زانوبه سمت جلووچرخش است.رباط صلیبی قدامی زانو, داخل مفصل زانو قرار دارد و قابل لمس نیست.رباط صلیبیACL  حدودا 2 تا 3 سانتی متر طول دارد و از قسمت انتهایی استخوان ران به سطح داخل مفصلی استخوان تیبیا یا درشت نی اتصال پیدا می کند.

(شکل 1).

شکل 1 آناتومی رباط صلیبی زانو((ACL

روش جراحی آرترسکوپی بازسازی رباط صلیبی  ACLزانو

در روش آرتروسکوپی, ابتدا 2 سوراخ کوچک در زانو ایجاد می شود و یک دوربین 4 میلیمتری وارد زانو می شود.(شکل2).ابتدا معاینه زانو زیر دید مستقیم انجام می شود و در صورت پارگی رباط صلیبی زانو, بقایای رباط صلیبی ACL از زانو خارج می شود و بازسازی رباط صلیبی ACL با استفاده از تاندون عضلات هامسترینگ انجام می شود.

شکل 2.آرتروسکوپی زانو

 

پس از تایید پارگی رباط صلیبی  ,  ACLابتدا از طریق یک برش کوچک در زیر زانو ,تاندون عضلات هامسترینگ به طول  بیست سانتی متر برداشته میشود وبصورت چهارلا بافته می شود.(شکل3).

شکل 3.برداشتن تاندون هامسترینگ جهت بازسازی رباط صلیبی ACL زانو

 

 

سپس دو تونل استخوانی در قسمت داخل مفصلی استخوان ران و درشت نی ایجاد میشود و پس از عبور رباط صلیبی بازسازی شده از داخل تونل های استخوانی, اتصال رباط صلیبی جدید به زانو با استفاده از پیچ های قابل جذب صورت می گیرد.(شکل 4).

شکل 4.عبور دادن گرافت ACL از تونل های استخوانی داخل زانو

 

 

 

 

ترمیم رباط صلیبی  زانوACL , در ورزشکاران بهتر است با  استفاده از آرتروسکوپی وتکنیک ترانس پورتال انجام شود. خوشبختانه در سال 97 یکی از پیشرفته ترین دستگاه های آرتروسکوپی در بیمارستان فلسفی گرگان راه اندازی شد . در حال حاضر کلیه اعمال جراحی فوق تخصصی زانو درشهر گرگان توسط دکتر میرکریمی(فوق تخصص جراحی زانو)قابل انجام میباشد.