تشخیص ودرمان پارگی های مینیسک زانو

پارگی مینسیک زانو یکی از شایعترین آسیبهای ورزشی زانو است.مینیسک یک بافت فیبروکارتیلاژ است که از نظر شکل شبیه نعل اسب می باشد.وظیفه اصلی مینسک محافظت از بافت غضروفی وکمک به پایداری مفصل زانو می باشد.در واقع مینیسک زانو  به عنوان یک بالشتک عمل می کند و فشار وارده به سطح غضروف زانو را بطور قابل ملاحظه ای کاهش می دهد.بنابراین وجود مینیسک های سالم در جلوگیری از ایجاد آرتروز زودرس زانو نقش بسیار مهم ایفا میکنند.

 


نمای مینیسک سالم در آرتروسکوپی زانو

 

پارگی مینیسک زانو بطور شایع دنبال آسیبهای ورزشی وهمزمان با آسیب سایر رباط های  زانو(مثل آسیب رباط صلیبی قدامی ) رخ می دهد.این نوع آسیب  اغلب به دنبال پیچ خوردگی زانو و چرخش  بدن بر روی اندامی که بر روی زمین قرار دارد ایجاد می شود و گاهی هم به دنبال ضربه مستقیم مانند حرکت تکل در فوتبال رخ می دهد.

 پارگی مینیسک در افراد میانسال،در زمینه آرتروز زانو و فرسایش بافت مینیسک دیده می شوند که اغلب در دهه پنجم و ششم زندگی اتفاق می افتد .این پارگی ها اغلب بدون ضربه واضح به زانو ایجاد می شوند و آسیب مینیسک معمولا حین برخاستن از  حالت نشسته از روی صندلی یا زمین رخ می دهد.

بطور شایع حین آسیب  مینیسک زانو صدا کلیک یا پوپ توسط بیمار شنیده می شود که  اغلب دردناک  است.معمولا پس از آسیب مینیسک زانو توانایی راه رفتن حفظ می شود.بتدریج  زانو طی چند روز متورم  می شود و ممکن است بیمار دچار محدودیت حرکتی زانو شود.از دیگر علائم شایع آسیب مینیسک ،درد حین خم شدن زانو،قفل شدن زانو و احساس خالی کردن زانو می باشد.

در صورت شک به آسیب مینیسک زانو بیمار باید تحت معاینات بالینی اختصاصی زانو قرار گیرد.

معمولا برای تایید تشخیص و تعیین وسعت پارگی مینسک ازMRI استفاده  میشود. گاهی در گزارش یا تصاویر MRIبصورت کاذب پارگی مینیسک زانو دیده که این موارد پارگی واقعی نیست و بیشتر بعلت تغییرات ناشی از فرسایش بافت مینیسک است که در  ورزشکاران و در افراد میانسال شایع است .در این موارد جهت تشخیص دقیق پارگی  واقعی مینیسک،تطابق معاینات بالینی و یافته های MRIضروری  است.  

 

نمای پارگی مینیسک زانو

 

انتخاب نوع درمان،بستگی به سن،وضعیت غضروف  و نوع پارگی مینیسک دارد.در افراد جوان،معمولا پارگی های بزرگ مینیسک زانو نیاز به ترمیم جراحی دارند.ترمیم پارگی مینیسک زانو هم بصورت جراحی باز(برش جراحی استاندارد ) و هم بصورت بسته(ترمیم با روش آرتروسکو\ی  )قابل انجام است. در حال حاضر ترمیم آرتروسکوپیک، روش ارجح درمان می باشد (شکل ۲).                                               

در بعضی از  انواع پارگی های مینیسک بعلت وجود آرتروز همزمان در زانو یا کیفیت نامناسب بافت مینیسک ،قابلیت ترمیم وجود ندارد وقسمت پاره مینیسک برای جلوگیری از ایجاد آسیب بیشتر به شیوه آرتروسکوپیک برداشته می شود.

در مواردی که پارگی مینیسک کوچک است گاهی درمان غیر جراحی در نظر گرفته میشود که شامل یک دوره کاهش سطح فعالیت،استفاده از کمپرس سرد،داروهای ضدالتهاب و فیزیوتراپی  می باشد.                                            

همانطور که پیش تر ذکر شد،مینیسک سالم نقش محافظتی بسیار مهم در زانو ایفا می کند و عدم درمان بموقع پارگی های مینیسک می تواند طی چند سال منجر به آرتروز پیشرفته  زانو  در افراد جوان شود.از آنجا که امکان ترمیم پارگی های مینیسک زانو در موارد مزمن و طول کشیده وجود ندارد،تشخیص  زودهنگام و درمان به موقع پارگی های مینیسک زانو  از اهمیت بسزایی برخورداراست .

عمل جراحی ترمیم مینیسک زانو نیاز به تبحر بالا در آرتروسکوپی زانو دارد و در حیطه اعمال جراح فوق تخصص زانو قرار دارد. خوشبختانه در سال های اخیرامکان انجام جراحی آرتروسکوپی ترمیم  مینیسک زانو و بازسازی رباط صلیبیACL دراکثر مراکز درمانی استان گلستان و شهرگرگان وجود دارد .