جراحی رباط صلیبی

ترمیم پارگی رباط صلیبی زانو (ACL) با روش آرتروسکوپی

پارگی رباط صلیبی زانو ACL شایع‌ترین آسیب ورزشی زانو در استان گلستان و گرگان است. پارگی کامل رباط صلیبی زانو acl نیاز به جراحی دارد. در صورت عدم درمان، اغلب طی 10 سال، آرتروز زودرس زانو ایجاد می‌شود. بهترین روش جراحی، ترمیم رباط صلیبی زانو (ACL) با روش بسته یا آرتروسکوپی زانو است. در حال حاضر امکانات جراحی آرتروسکوپی زانو در شهر گرگان وجود دارد. چنانچه عمل جراحی ترمیم رباط صلیبی زانو (َacl) با تکنیک‌های نوین جراحی آرتروسکوپی انجام شود، نتیجه عمل عالی است و بیش از 90 درصد بیماران طی 6 ماه به ورزش حرفه ای باز می‌گردند.

KNEE ligament
آسیب رباط
knee icone
home-2_section_01-01
آناتومی

آناتومی رباط صلیبی زانو ACL

رباط صلیبی قدامی زانو پایدار کننده اصلی زانو در برابر جابجایی زانو به سمت جلو و چرخش است. رباط صلیبی قدامی زانو، داخل مفصل زانو قرار دارد و قابل لمس نیست. رباط صلیبی ACL حدود 2 تا 3 سانتی متر طول دارد و از قسمت انتهایی استخوان ران به سطح داخل مفصلی استخوان تیبیا یا درشت نی اتصال پیدا می‌کند.
دچار آسیب به رباط صلیبی شده‌اید؟ از طریق شماره‌های زیر با دکتر شاهین میرکریمی در ارتباط باشید.

۳۲۳۲۵۸۷۷ و ۳۲۳۲۵۸۷۶

روش‌‌های درمان

درمان جراحی یا غیر جراحی؟

روش جراحی بازسازی رباط صلیبی ACL در روش آرتروسکوپی، ابتدا 2 سوراخ کوچک در زانو ایجاد می‌شود و یک دوربین 4 میلیمتری وارد زانو می‌شود. سپس معاینه زانو زیر دید مستقیم انجام می‌شود و در صورت پارگی رباط صلیبی زانو، بقایای رباط صلیبی ACL از زانو خارج می‌شود و بازسازی رباط صلیبی ACL با استفاده از تاندون عضلات همسترینگ انجام می‌شود. پس از تایید پارگی رباط صلیبی، ACL ابتدا از طریق یک برش کوچک در زیر زانو، تاندون عضلات همسترینگ به طول بیست سانتی‌متر برداشته می‌شود به صورت چهار لا بافته می‌شود. در برخی از موارد هم می توان از تاندون عضله چهار سر ران یا تاندون کشککی استفاده کرد. سپس دو تونل استخوانی در قسمت داخل مفصلی استخوان ران و درشت نی ایجاد می‌شود و پس از عبور رباط صلیبی بازسازی شده از داخل تونل های استخوانی، اتصال رباط صلیبی جدید به زانو با استفاده از پیچ‌های قابل جذب صورت می‌گیرد. آسیب‌های همزمان در پارگی acl بسیار شایع است. یکی از شایع‌ترین آسیب‌های همراه، پارگی منیسک زانو است. در صورت وجود پارگی همزمان منیسک بهتر است ترمیم پارگی acl و منیسک بصورت همزمان انجام شود. پس از جایگذاری گرافت تاندونی در تونل های استخوانی زانو، به تدریج طی 3 ماه بافت تاندونی به استخوان اتصال پیدا می کند . البته فرآیند تبدیل تاندون به رباط تقریبا تا 2 سال طول می‌کشد.

بازسازی رباط صلیبی با روش آرتروسکوپی بسیار کم عارضه است . پس از جراحی نیاز به گچ و آتل وجود ندارد و راه اندازی با عصا در روز اول پس از عمل انجام می‌شود. تمرینات تقویتی عضلات زانو با وزنه در اغلب بیماران پس از پایان ماه چهارم قابل انجام است. بازگشت به ورزش حرفه ای بستگی به شرایط بیمار دارد و اغلب بین 6 تا 9 ماه طول می‌کشد. ترمیم رباط صلیبی زانو ACL، در ورزشکاران بهتر است با استفاده از آرتروسکوپی و تکنیک ترانس پورتال انجام شود. در حال حاضر کلیه اعمال جراحی فوق تخصصی زانو در گرگان توسط دکتر میر کریمی (فوق تخصص جراحی زانو) انجام می‌شود.